انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

اخبار جهان

World Health Day 2023

در 7 آوریل 2023 ̶ روز جهانی بهداشت ̶ سازمان جهانی بهداشت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد. در سال 1948، کشورهای جهان گرد هم آمدند

ادامه خبر »