انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

Nutrition Day چیست؟

nutritionDay:
1-یک ابتکار جهانی برای مبارزه با سوء تغذیه در مؤسسات مراقبت‌های بهداشتی

تا 40 درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان تحت تأثیر سوء تغذیه ناشی از بیماری قرار دارند. سوء تغذیه منجر به افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، طولانی شدن مدت اقامت بیماران و پیش‌آگهی نامطلوب برای بیماران می‌شود. هدف از روز جهانی تغذیه بهبود دانش و آگاهی از سوء تغذیه در مؤسسات مراقبت بهداشتی و به طور کلی ارتقاء کیفیت مراقبت‌های تغذیه‌ای است.

 

2-یک ممیزی مقطعی یک روزه با ارزیابی نتیجه

در یک روز مشخص هر سال (nDay) بخش‌های بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان در سراسر جهان این فرصت را دارند که در ممیزی مقطعی یک روزه شرکت کنند. شرکت کنندگان nDay از تست های غربالگری ساده برای خطر تغذیه استفاده می کنند. آنها داده های ناشناس واحد خود را جمع آوری کرده و در پایگاه داده nDay آپلود می کنند. به دلیل ایمنی داده ها ثبت نام ضروری است. سپس شرکت کنندگان ارزیابی نتایج خود را دریافت می کنند. چک سالانه nDay یک فرصت منحصر به فرد برای نظارت و ارزیابی مراقبت های تغذیه موسسات در سطح بین المللی است. شرکت در روز جهانی تغذیه رایگان است.

 

 

3-یک سیکل بهبود مستمر

یک روز – چهار مرحله

NutritionDay پرسشنامه های سفارشی را برای شرکت کنندگان در بخش های بیمارستان، بخش انکولوژی، بخش مراقبت های ویژه و خانه های سالمندان ارائه می دهد. برای تسهیل شرکت در برگه های اطلاعاتی سراسر جهان، راهنمای گام به گام و پرسشنامه به بیش از 30 زبان موجود است.

 

جمع آوری داده:

در روز تغذیه، کارکنان واحد و بیماران/ساکنان پرسشنامه‌های مربوط به مراقبت‌های غذایی فردی و وضعیت تغذیه واقعی بیماران/ساکنان را تکمیل می‌کنند. برای انجام جمع آوری داده ها به دانش تخصصی نیاز نیست، کارآموزان و دانش آموزان می توانند داده ها را جمع آوری کنند. پس از جمع آوری داده ها، کارکنان واحد تمام داده ها را در پایگاه داده آنلاین nDay وارد کرده و آپلود می کنند.

دریافت گزارش:

در نتیجه هر مؤسسه شرکت‌کننده گزارش جامعی دریافت می‌کند که نتایج خود را در مقایسه با واحدهای مشابه در سراسر جهان به‌عنوان یک عکس فوری ارائه می‌کند. گزارش های ملی که نتایج ناشناس هر کشور را در مقایسه با میانگین جهانی نشان می دهد به صورت رایگان برای دانلود در دسترس است.

فواید:

NutritionDay به موسسات مراقبت بهداشتی در سراسر جهان این امکان را می‌دهد تا سالانه مراقبت‌های تغذیه‌ای خود را بررسی و ارزیابی کنند. واحدهای شرکت کننده میزان شیوع سوء تغذیه فردی خود را ارزیابی کرده و زمینه های بهبود را شناسایی خواهند کرد. مؤسسات و همچنین بیماران و ساکنان از مشارکت سود می برند: بهبودی سریعتر باعث صرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی بیماران و مقیم می شود.

پیشرفت مداوم:

توسعه بلند مدت نیاز به تداوم دارد. هر سال به nutritionDay بپیوندید و مراقبت های تغذیه ای خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید!

 

4-یک برنامه علمی در سراسر جهان

استخر داده‌های NutritionDay برای محققان، دانشمندان و مدرسان نیز در دسترس است. این پایه ای برای تحقیقات علمی در سراسر جهان در مراقبت های تغذیه ای و نتایج سلامت بیماران و ساکنان است. نتایج علمی و دانش بهبودیافته باید در سرتاسر جهان به اشتراک گذاشته شود، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و عملی شود! مبارزه با سوء تغذیه باید به بخشی از مراقبت های بهداشتی کلی تبدیل شود!

 

لینک های مفید

https://www.nutritionday.org/

 

https://www.nutritionday.org/en/network/teams/national-coordinators/index.html

 

گزارشات ملی

https://www.nutritionday.org/en/about-nday/national-reports/index.html

 اطلاعات Nutrition day به 30 زبان مختلف:

https://www.nutritionday.org/en/-30-.languages/index.html

 

 

مسوول و رابط ملی ایران:

دکتر مریم علی نژاد نامقی

متخصص تغذیه و استادیار  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Email: Alinezhadnm@mums.ac.ir

         Alinezhadnm@gmail.com

Tel: 0098 051 38022766