انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

تاریخچه انجمن

اعضای هیئت موسس انجمن در سال ۱۳۹۸ گرد هم آمدند و بنا بر نیازی که در جامعه دیده‌اند نسبت به راه‌اندازی یک سازمان مردم نهاد اعلام آمادگی نموده و اقدام کردند.

در همین راستا انجمن ترویج دانش تغذیه بالینی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ با شماره ۵۲۱۴۱ به صورت یک سازمان مردم نهاد در معاونت امور سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور به ثبت رسیده و مجوزهای لازم را دریافت نموده است.

با توجه به نوپا بودن دانش تغذیه بالینی در ایران و فعالیت‌های انجمن نیز به صورت پیوسته شروع گردید و در طول دو سال گذشته، اقدامات خوبی در راستای معرفی انجمن و دانش تغذیه بالینی به جامعه و پیشبرد اهداف مدنظر موسسین به عمل آمده است که به زودی بخشی با عنوان دستاوردها بر روی سامانه راه‌اندازی و به نمایش درخواهد آمد.