انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

ماموریت

ماموریت انجمن در واقع به ثمر نشاندن اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه آن می‌باشد که این اهداف و شیوه برنامه‌ریزی شده اجرایی نمودن آن عبارتند از:

الف : کلیات

 1. ۱) ایجاد ارتباط و همکاری‌های مطالعاتی، آموزشی تخصصی و تبادل نظر بین متخصصان و محققان و کارشناسان حوزه تغذیه برای کمک به توسعه دانش تغذیه بالینی در کشور.
 2. ۲) ارتقای آگاهی اجتماعی در خصوص اصلاح سبک زندگی.
 3. ۳- ترویج فرهنگ تغذیه سالم و استفاده از غذاهای ایرانی و در مقابل مبارزه با فست فود.
 4. ۴) ارائه مشاوره علمی به مراجع تصمیم‌گیری کشور در مورد امور مربوط به تغذیه بالینی در مراکز درمانی، جامعه، مراکز بهداشتی، واحدهای تولیدی غذایی و ایمنی و سلامت غذایی و امنیت غذایی جامعه.
 5. ۵) ارانه مشاوره به بیمارستانها و اصلاح سو تغذیه در آنها۔
 6. ۶) همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی رسمی کشور.

 

ب : روش اجرای هدف

 1. 1) تشکیل کمیته‌های تخصصی جهت تهیه گزارش‌ها و مشاوره در مورد مسایل و مشکلات روز مربوط به تغذیه بالینی
 2. 2) ارتقا دانش تغذیه در اقشار جامعه
 3. 3) انتشار نشریات آموزشی، بروشورهای آموزشی و مقالات آموزشی در جراید عمومی کشور با اخذ مجوزهای لازم
 4. 4) برگزاری همایش‌های آموزشی و پژوهشی آموزش مداوم پزشکی در سطح ملی و بین الملل با اخذ مجوز های لازم
 5. 5) همکاری با سایر انجمن‌های صنفی علمی تغذیه‌ای و مشارکت در برنامه‌های مشترک با آنان
 6. 6) بهره گیری از ظرفیت متخصصین تغذیه به جهت بهبود تغذیه عمومی

چشم‌انداز

متن چشم‌انداز نوشته شود.