انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

جلسه سالیانه روسای انجمن های تغذیه بالینی آسیا

جلسه سالیانه روسای انجمن های تغذیه بالینی آسیا، در حاشیه بیست و دومین کنگره تغذیه بالینی آسیا (PENSA) در تاریخ یکم دسامبر سال جاری (۲۰۲۲) در کشور هند برگزار گردید. گزارشی از فعالیت های آموزشی، همکاری های بین المللی و گردش مالی پنسا ارائه شد. کنگره بعدی پنسا در دسامبر ۲۰۲۳، در کشور تایوان برگزار خواهد شد.

نظرات بسته شده است.