انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران

چهارمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران؛
4th International Clinical Nutrition Congress; 17-19 May 2022

تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ – 17 تا 19 می 20200

بازه زمانی پذیرش مقالات: تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ تمدید شد

بازه زمانی ثبت‌نام در همایش: