انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

45th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism

مان: 14-11 سپتامبر 2023 (23-20 شهریور 1402) برگزار کننده: انجمن تغذیه بالینی اروپا (ESPEN) محل برگزاری: لیون فرانسه جزئیات بیشتر

nutritionDay

nutritionDay: 1-یک ابتکار جهانی برای مبارزه با سوء تغذیه در مؤسسات مراقبت های بهداشتی تا 40 درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان تحت تأثیر سوء تغذیه ناشی از بیماری…

معرفی و کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی سندروم متابولیک

با سلام
انجمن علمی تغذیه ایران (اعتا) برگزار می کند:

🎤 سخنرانی علمی ماهانه: روش معرفی و کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی سندروم متابولیک: گزارشی از مطالعه کوهورت یزد

🧑🏻‍💻 مدرسین: سرکار خانم دکتر مهدیه حسین زاده ، دانشیار علوم تغذیه. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سرکار خانم سحر محسنی: دانشجوی دکتری علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

📆 روز چهارشنبه، ۲۹ تیر ماه
⏰ ساعت ۱۲ ظهر
📎لینک ورود به جلسه:
www.skyroom.online/ch/med1354/i.seminar