انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

کتب مرجع

کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

درباره کتاب فیزیولوژی و تغذیه ورزشیاین کتاب شامل سرفصل‌های زیر است: تغذیه دستگاه‌های انرژی بازگشت به حالت اولیه دستگاه عصبی خستگی اندازه‌گیری انرژی آزمون‌های کارشناسی ارشد و… دریافت اینترنتی کتاب

کتاب تغذیه دازمیر

‌درباره‌ی کتاب تغذیه اثر کارول آن رینزلرکتاب تغدیه برای اولین بار در سال 2010 منتشر شد و متعلق به کتاب‌های جیبی مجموعه For Dummies است. کتاب تغذیه دارای 8 فصل…