انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

همایش

انتخاب چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران به عنوان همایش برگزیده در جشنواره پژوهشی سال 1401

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران به عنوان همایش علمی پژوهشی برگزیده سال ۱۴۰۱ در جشنواره هفته پژوهش و فناوری معرفی شد. این همایش در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ اردیبهشت…

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران چهارمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران؛ 4th International Clinical Nutrition Congress; 17-19 May 2022 تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ –…