انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

معرفی و کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی سندروم متابولیک

انجمن علمی تغذیه ایران(اعتا)تقدیم میکند

سخنرانی علمی ماهانه:  روش معرفی و کاربرد هوش مصنوعی در پیش بینی سندروم متابولیک: گزارشی از مطالعه کوهورت یزد

مدرسین: سرکار خانم دکتر مهدیه حسین زاده ، دانشیار علوم تغذیه. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

سرکار خانم سحر محسنی: دانشجوی دکتری علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

روز چهارشنبه، ۲۹ تیر ماه

ساعت ۱۲ ظهر

لینک ورود به جلسه:

www.skyroom.online/ch/med1354/i.seminar

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *