انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

مشاوره تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری های دارای اولویت

با توجه به اینکه افزایش کمی و کیفی مراقبت های تغذیه ای بیماران به منظور کاهش سوء تغذیه
بیمارستانی و تسریع در بهبودی بیماران به عنوان یک اصل ثابت شده در نظام مراقبت از بیماران محسوب
می شود و از بار بیماری ها به ویژه بستری های طولانی مدت و برخی عوارض حین درمان می کاهد، ارتقا خدمات
مشاوره تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری ها از اولویت های این معاونت می باشد. از آنجاییکه علیرغم
بیمه ای بودن این خدمات در کتاب ارزش نسبی خدمات و همچنین مغایرت با استانداردها و شناسنامه های
خدمات تغذیه، مبنای پرداخت سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی، صرفا ارائه خدمت توسط گروه PHD MD
است و در صورت ارائه خدمت توسط کارشناسان، کارشناسان ارشد و PHD های غیر پزشک، پرداختی به مراکز
نخواهند داشت، این موضوع منجر به عدم ارائه خدمت در بیمارستان ها به صورت کامل و در نتیجه کاهش
شاخص های مراقبت تغذیه بیماران و افزایش کسورات بیمه ای و یا افزایش پرداخت از جیب بیماران شده است.
شایان ذکر است بیش از ۹۰ درصد شاغلین این رشته در بیمارستان های کشور کارشناسان و کارشناسان ارشد
رشته تغذیه هستند که با توجه به موارد پیشگفت زمان زیادی از حضور ایشان در مراکز درمانی صرف مسائل
مربوط به خدمات غذایی شده و انگیزه کافی برای ارائه خدمت مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران ندارند. لذا
شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت ارائه این خدمت صرفا در۱۸ مورد بیماران دارای اولویت که بیشتر
در معرض خطر سوء تغذیه هستند، توسط تمامی مقاطع تحصیلی تغذیه و مطابق با استانداردها و شناسنامه های
خدمت ابلاغی، تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد.

دکتر سعید کریمی

معاون درمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *