انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

بیست و دومین کنگره سالیانه پنسا (PENSA)

برگزار کننده: انجمن تغذیه بالینی آسیا زمان: 1 تا 3 دسامبر 2022 (10 تا 12 آذر 1401) محل برگزاری: حیدرآباد هندوستان مهلت ثبت نام زودهنگام: 30 ژوئن 2022 (9 تیر…