انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

اخبار

روز جهانی PKU(بیماری فنیل کتونوری)

۲۸ ژوئن، مصادف با هفتم تیر ماه، روز جهانی بیماری فنیل کتونوری( PKU) نام گذاری شده است. بیماری فنیل کتونوری از جمله بیمارهای متابولیک نادری است که به علت ازدواج…

خدمات تغذیه ای تحت پوشش بیمه قرار گیرد

رییس هیات مدیره انجمن تغذیه بالینی ایران، نسبت به ارایه خدمات تغذیه ای تحت پوشش بیمه تاکید کرد. دکتر مهدی شادنوش در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه…

جلسه آنلاین کمیته اجرایی PENSA

جلسه کمیته اجرایی پنسا در 28 می 2023 برگزار شد. در این جلسه به موضوعاتی چون برگزاری جلسه ASPEN-PENSA leadership  در 22 آپریل 2023 اشاره شد و از اعضا خواسته…