انجمن - تغذیه - لوگو جدید 11

اخبار ایران

انتخاب چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران به عنوان همایش برگزیده در جشنواره پژوهشی سال 1401

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران به عنوان همایش علمی پژوهشی برگزیده سال ۱۴۰۱ در جشنواره هفته پژوهش و فناوری معرفی شد. این همایش در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ اردیبهشت…

nutritionDay

nutritionDay: 1-یک ابتکار جهانی برای مبارزه با سوء تغذیه در مؤسسات مراقبت های بهداشتی تا 40 درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان تحت تأثیر سوء تغذیه ناشی از بیماری…